terug

Grip op Processen

contact

Weet wat er speelt

Wat is de doorlooptijd van een proces?
Hoeveel kunt u produceren?
Waar zitten kritieke punten?
Hoeveel medewerkers zijn betrokken bij het maken van een product?
Weten uw medewerkers wie de klant is en waar de klant blij van wordt?

Antwoorden op deze vragen kunnen lang niet altijd gegeven worden.
Toch zijn deze gegevens zeer belangrijk om een proces goed te kunnen managen.

Kruisbestuiving kan u in korte tijd helpen aan de antwoorden op deze vragen.
Een procesanalyse met de medewerkers geeft u deze antwoorden.
Door de eenvoudige aansprekende methode worden deelnemers vrijwel altijd enthousiast.
Voor iedereen wordt duidelijk wie welke taak uitvoert en waarom welke gegevens nodig zijn om het proces te kunnen sturen.
Tijdens de analyse komen vaak ook frustraties en opvallendheden van het proces aan het licht. Deze worden verzameld en zijn een goede mogelijkheid om een verbetering in gang te zetten.


Over het algemeen is na onze procesanalyse de motivatie van een team hoog om daadwerkelijk verbeteringen door te voeren en wil men het liefst meteen aan de slag.

De procesanalyse is een goed instrument voor:
 • Verbeteren van de stuurmogelijkheden van een proces
 • Verkorten van de doorlooptijd van een proces (tientallen procenten)
 • Verminderen van het aantal fouten
 • Samenvoegen van teams
 • Eenheid in een team
 • U?.... Wij informeren u graag!


 • Wij helpen U graag een goede partnerer te zijn voor Uw klant!

  Procesdiensten zijn geschikt voor iedere branche.
  In de industrie wordt het al breed toegepast.
  Kruisbestuiving richt zich met name op overheden.
  In de optimalisatietrajecten wordt gebruik gemaakt van de principes van LEAN. Wij brengen dit op een bij het team aansprekende wijze.

  Wij hebben reeds ervaring met processen als:

  Planvorming, Vergunningverlening, Onderhoud, Magazijnbeheer, Communicatie, Financiele administratie, Postverwerking, ICT beheer en Gegevensbeheer.
  terug naar beginpagina